LIAA

SIA “Shaman Inventions” ir noslēdzis 17.10.2017. līgumu Nr. SKV-L-2017/513 ar Latvijas investīcijas un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskā konkurētspējas veicināšana” ietvaros ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.